Khuyến mại hot

 • BK500EI | APC Back-UPS CS 500VA, 230V, 4 IEC outlets

  Liên hệ
  • Part Number: BK500EI
  • Mô Tả: APC Back-UPS CS 500VA, 230V, 4 IEC outlets
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 Tháng.
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • BVX1200LI-MS | APC Easy UPS BVX 1200VA, 230V, AVR, Universal Sockets

  Liên hệ
  • Part Number: BVX1200LI-MS
  • Mô Tả: APC Easy UPS BVX 1200VA, 230V, AVR, Universal Sockets
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 Tháng.
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • E3SUPS10K3IB | Easy UPS 3S 10 kVA 400

  Liên hệ
  • Part Number: E3SUPS10K3IB
  • Mô Tả: Easy UPS 3S 10 kVA 400 Chính hãng
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 Tháng.
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • SMC1500IC | Bộ lưu điện APC Smart SMC1500IC,1500VA/ 900W

  Liên hệ
  • Part Number: SMC1500IC
  • Mô Tả: Bộ lưu điện APC Smart SMC1500IC,1500VA/ 900W
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 Tháng.
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • SMV1000I | APC Easy UPS Line-interactive SMV 1000VA 230V

  Liên hệ
  • Part Number: SMV1000I
  • Mô Tả: APC Easy UPS Line-interactive SMV 1000VA 230V
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 Tháng.
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • SRC2KI | APC Smart-UPS RC 2000VA 230V

  Liên hệ
  • Part Number: SRC2KI
  • Mô Tả: APC Smart-UPS RC 2000VA 230V
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 Tháng.
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • AR109SH4 | Tủ Rack Gắn Tường APC 9U

  Liên hệ
  • Part Number: AR109SH4
  • Mô Tả: APC NetShelter 9U Wallmount Rack Enclosure Cabinet Single Hinged Switch Depth
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 Tháng.
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • AR2500 | Tủ Rack NetShelter SV APC 42U, Rộng 600mm, Sâu 1200mm

  Liên hệ
  • Part Number: AR2500
  • Mô Tả: NetShelter SV 42U 600mm Wide x 1200mm Deep Enclosure with Sides Black
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 Tháng.
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • AR3006 | Tủ Rack APC NetShelter SX 18U, Rộng 600mm, Sâu 900mm

  Liên hệ
  • Part Number: AR3006
  • Mô Tả: APC NetShelter SX 18U Server Rack Enclosure 600mm x 900mm w/ Sides Black
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 Tháng.
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • AR4018IA | Tủ Rack NetShelter CX APC 18U

  Liên hệ
  • Part Number: AR4018IA
  • Mô Tả: NetShelter CX 18U Secure Soundproof Server Room in a Box Enclosure International
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 Tháng.
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • ER6202 | Tủ Easy Rack APC 42U, Rộng 600mm, Sâu 1000mm

  Liên hệ
  • Part Number: ER6202
  • Mô Tả: Easy Rack 600mm/42U/1000mm, with Roof, Side panel,castors,feet and 4 Brackets, No Bottom, black
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 Tháng.
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • ER6822 | Tủ Easy Rack APC 48U, Rộng 600mm, Sâu 1200mm

  Liên hệ
  • Part Number: ER6822
  • Mô Tả: Easy Rack 600mm/48U/1200mm with Roof, Side panel,castors,feet and 4 Brackets, No Bottom, black
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 Tháng.
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • AP900500 | StruxureWare Data Center Operation 500 Rack License

  Liên hệ
  • Part Number: AP900500
  • Mô Tả: StruxureWare Data Center Operation 500 Rack License
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 Tháng.
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • AP9110 | Capacity 10 Rack License

  Liên hệ
  • Part Number: AP9110
  • Mô Tả: Capacity 10 Rack License
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 Tháng.
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • AP91100 | Data Center Operation: Capacity 100 Rack License

  Liên hệ
  • Part Number: AP91100
  • Mô Tả: Data Center Operation: Capacity 100 Rack License
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 Tháng.
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • AP911000 | Data Center Operation: Capacity 1000 Rack License

  Liên hệ
  • Part Number: AP911000
  • Mô Tả: Data Center Operation: Capacity 1000 Rack License
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 Tháng.
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • AP91605000 | Data Center Operation: IT Optimize 5000 Rack License

  Liên hệ
  • Part Number: AP91605000
  • Mô Tả: Data Center Operation: IT Optimize 5000 Rack License
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 Tháng.
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • SFTWAP900100 | StruxureWare Data Center Operation

  Liên hệ
  • Part Number: SFTWAP900100
  • Mô Tả:  StruxureWare Data Center Operation
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 Tháng.
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
sản phẩm chính hãng

Hàng chính hãng từ APC Việt Nam, Đầy đủ CO CQ cho dự án

Bảo hành chính hãng

Hàng được bảo hành chính hãng theo tiêu chuẩn của APC Việt Nam

GIAO HÀNG SIÊU TỐC

Hàng sẵn kho số lượng lớn, Giao Hàng Siêu Tốc Trong Vòng 24h

Thanh toán linh hoạt

Thanh toán linh hoạt bằng Tiền mặt hoặc Chuyển khoản

HOTLINE 24/7: 098.234.5005

Giỏ hàng mini