Sản Phẩm Bán Chạy

 • SRTG15KXLI | APC Smart-UPS On-Line, 15kVA, 230V/380V

  Liên hệ
  • Part Number: SRTG15KXLI
  • Mô Tả: APC Smart-UPS On-Line, 15kVA/15kW, Rack/Tower, 230V/380V...415V, Hard wire 5-wire(3P+N+E)+3-wire(1P+N+E), Network Card, W/O rail kit
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 Tháng.
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • SMT750RMI2UNCITE | APC Smart UPS 750VA, 2U, 230V, 4x C13

  Liên hệ
  • Part Number: SMT750RMI2UNCITE
  • Mô Tả: APC Smart-UPS, Line Interactive, 750VA, Rackmount 2U, 230V, 4x IEC C13 outlets, Network Card, AVR, LCD,EcoStruxure IT Expert
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 24 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • SMT750INCITE | APC Smart UPS 750VA 230V, 6x C13

  Liên hệ
  • Part Number: SMT750INCITE
  • Mô Tả: APC Smart-UPS, Line Interactive, 750VA, Tower, 230V, 6x IEC C13APC Smart-UPS, Line Interactive, 750VA, Tower, 230V, 6x IEC C13 outlets, NMC, AVR, LCD, EcoStruxure IT Expert
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 24 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • SMT3000RMI2UNCITE | APC Smart UPS 3000VA, 2U, 230V, 8x C13, 1x C19

  Liên hệ
  • Part Number: SMT3000RMI2UNCITE
  • Mô Tả: APC Smart-UPS, Line Interactive, 3kVA, Rackmount 2U, 230V, 8x IEC C13+1x IEC C19 outlets, Network Card, AVR, LCD,EcoStruxure IT Expert
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 24 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • SMT3000INCITE | APC Smart UPS 3000VA 230V, 8x C13, 2x C19

  Liên hệ
  • Part Number: SMT3000INCITE
  • Mô Tả: APC Smart-UPS, Line Interactive, 3kVA, Tower, 230V, 8x IEC C13+2x IEC C19 outlets, Network Card, AVR, LCD,EcoStruxure IT Expert
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 24 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • SMT2200RMI2UNCITE | APC Smart UPS 2200VA, 2U, 230V, 8x C13, 2x C19

  Liên hệ
  • Part Number: SMT2200RMI2UNCITE
  • Mô Tả: APC Smart-UPS, Line Interactive, 2200VA, Rackmount 2U, 230V, 8x IEC C13+2x IEC C19 outlets, Network Card, AVR, LCD,EcoStruxure IT Expert
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 24 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • SMT2200INCITE | APC Smart UPS 2200VA 230V, 8x C13, 2x C19

  Liên hệ
  • Part Number: SMT2200INCITE
  • Mô Tả: APC Smart-UPS, Line Interactive, 2200VA, Tower, 230V, 8x IEC C13+2x IEC C19 outlets, Network Card, AVR, LCD,EcoStruxure IT Expert
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 24 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • SMT1500RMI2UNCITE | APC Smart UPS 1500VA, 2U, 230V, 4x C13

  Liên hệ
  • Part Number: SMT1500RMI2UNCITE
  • Mô Tả: APC Smart-UPS, Line Interactive, 1500VA, Rackmount 2U, 230V, 4x IEC C13 outlets, Network Card, AVR, LCD,EcoStruxure IT Expert
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 24 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • SRTG15KXLI | APC Smart-UPS On-Line, 15kVA, 230V/380V

  Liên hệ
  • Part Number: SRTG15KXLI
  • Mô Tả: APC Smart-UPS On-Line, 15kVA/15kW, Rack/Tower, 230V/380V...415V, Hard wire 5-wire(3P+N+E)+3-wire(1P+N+E), Network Card, W/O rail kit
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 Tháng.
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • SMT750RMI2UNCITE | APC Smart UPS 750VA, 2U, 230V, 4x C13

  Liên hệ
  • Part Number: SMT750RMI2UNCITE
  • Mô Tả: APC Smart-UPS, Line Interactive, 750VA, Rackmount 2U, 230V, 4x IEC C13 outlets, Network Card, AVR, LCD,EcoStruxure IT Expert
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 24 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • SMT750INCITE | APC Smart UPS 750VA 230V, 6x C13

  Liên hệ
  • Part Number: SMT750INCITE
  • Mô Tả: APC Smart-UPS, Line Interactive, 750VA, Tower, 230V, 6x IEC C13APC Smart-UPS, Line Interactive, 750VA, Tower, 230V, 6x IEC C13 outlets, NMC, AVR, LCD, EcoStruxure IT Expert
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 24 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • SMT3000RMI2UNCITE | APC Smart UPS 3000VA, 2U, 230V, 8x C13, 1x C19

  Liên hệ
  • Part Number: SMT3000RMI2UNCITE
  • Mô Tả: APC Smart-UPS, Line Interactive, 3kVA, Rackmount 2U, 230V, 8x IEC C13+1x IEC C19 outlets, Network Card, AVR, LCD,EcoStruxure IT Expert
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 24 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • SMT3000INCITE | APC Smart UPS 3000VA 230V, 8x C13, 2x C19

  Liên hệ
  • Part Number: SMT3000INCITE
  • Mô Tả: APC Smart-UPS, Line Interactive, 3kVA, Tower, 230V, 8x IEC C13+2x IEC C19 outlets, Network Card, AVR, LCD,EcoStruxure IT Expert
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 24 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • SMT2200RMI2UNCITE | APC Smart UPS 2200VA, 2U, 230V, 8x C13, 2x C19

  Liên hệ
  • Part Number: SMT2200RMI2UNCITE
  • Mô Tả: APC Smart-UPS, Line Interactive, 2200VA, Rackmount 2U, 230V, 8x IEC C13+2x IEC C19 outlets, Network Card, AVR, LCD,EcoStruxure IT Expert
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 24 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • SMT2200INCITE | APC Smart UPS 2200VA 230V, 8x C13, 2x C19

  Liên hệ
  • Part Number: SMT2200INCITE
  • Mô Tả: APC Smart-UPS, Line Interactive, 2200VA, Tower, 230V, 8x IEC C13+2x IEC C19 outlets, Network Card, AVR, LCD,EcoStruxure IT Expert
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 24 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • SMT1500RMI2UNCITE | APC Smart UPS 1500VA, 2U, 230V, 4x C13

  Liên hệ
  • Part Number: SMT1500RMI2UNCITE
  • Mô Tả: APC Smart-UPS, Line Interactive, 1500VA, Rackmount 2U, 230V, 4x IEC C13 outlets, Network Card, AVR, LCD,EcoStruxure IT Expert
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 24 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • SRTG15KXLI | APC Smart-UPS On-Line, 15kVA, 230V/380V

  Liên hệ
  • Part Number: SRTG15KXLI
  • Mô Tả: APC Smart-UPS On-Line, 15kVA/15kW, Rack/Tower, 230V/380V...415V, Hard wire 5-wire(3P+N+E)+3-wire(1P+N+E), Network Card, W/O rail kit
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 Tháng.
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • SMT750RMI2UNCITE | APC Smart UPS 750VA, 2U, 230V, 4x C13

  Liên hệ
  • Part Number: SMT750RMI2UNCITE
  • Mô Tả: APC Smart-UPS, Line Interactive, 750VA, Rackmount 2U, 230V, 4x IEC C13 outlets, Network Card, AVR, LCD,EcoStruxure IT Expert
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 24 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • SMT750INCITE | APC Smart UPS 750VA 230V, 6x C13

  Liên hệ
  • Part Number: SMT750INCITE
  • Mô Tả: APC Smart-UPS, Line Interactive, 750VA, Tower, 230V, 6x IEC C13APC Smart-UPS, Line Interactive, 750VA, Tower, 230V, 6x IEC C13 outlets, NMC, AVR, LCD, EcoStruxure IT Expert
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 24 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • SMT3000RMI2UNCITE | APC Smart UPS 3000VA, 2U, 230V, 8x C13, 1x C19

  Liên hệ
  • Part Number: SMT3000RMI2UNCITE
  • Mô Tả: APC Smart-UPS, Line Interactive, 3kVA, Rackmount 2U, 230V, 8x IEC C13+1x IEC C19 outlets, Network Card, AVR, LCD,EcoStruxure IT Expert
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 24 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • SMT3000INCITE | APC Smart UPS 3000VA 230V, 8x C13, 2x C19

  Liên hệ
  • Part Number: SMT3000INCITE
  • Mô Tả: APC Smart-UPS, Line Interactive, 3kVA, Tower, 230V, 8x IEC C13+2x IEC C19 outlets, Network Card, AVR, LCD,EcoStruxure IT Expert
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 24 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • SMT2200RMI2UNCITE | APC Smart UPS 2200VA, 2U, 230V, 8x C13, 2x C19

  Liên hệ
  • Part Number: SMT2200RMI2UNCITE
  • Mô Tả: APC Smart-UPS, Line Interactive, 2200VA, Rackmount 2U, 230V, 8x IEC C13+2x IEC C19 outlets, Network Card, AVR, LCD,EcoStruxure IT Expert
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 24 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • SMT2200INCITE | APC Smart UPS 2200VA 230V, 8x C13, 2x C19

  Liên hệ
  • Part Number: SMT2200INCITE
  • Mô Tả: APC Smart-UPS, Line Interactive, 2200VA, Tower, 230V, 8x IEC C13+2x IEC C19 outlets, Network Card, AVR, LCD,EcoStruxure IT Expert
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 24 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • SMT1500RMI2UNCITE | APC Smart UPS 1500VA, 2U, 230V, 4x C13

  Liên hệ
  • Part Number: SMT1500RMI2UNCITE
  • Mô Tả: APC Smart-UPS, Line Interactive, 1500VA, Rackmount 2U, 230V, 4x IEC C13 outlets, Network Card, AVR, LCD,EcoStruxure IT Expert
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 24 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • SRTG15KXLI | APC Smart-UPS On-Line, 15kVA, 230V/380V

  Liên hệ
  • Part Number: SRTG15KXLI
  • Mô Tả: APC Smart-UPS On-Line, 15kVA/15kW, Rack/Tower, 230V/380V...415V, Hard wire 5-wire(3P+N+E)+3-wire(1P+N+E), Network Card, W/O rail kit
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 Tháng.
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • SMT750RMI2UNCITE | APC Smart UPS 750VA, 2U, 230V, 4x C13

  Liên hệ
  • Part Number: SMT750RMI2UNCITE
  • Mô Tả: APC Smart-UPS, Line Interactive, 750VA, Rackmount 2U, 230V, 4x IEC C13 outlets, Network Card, AVR, LCD,EcoStruxure IT Expert
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 24 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • SMT750INCITE | APC Smart UPS 750VA 230V, 6x C13

  Liên hệ
  • Part Number: SMT750INCITE
  • Mô Tả: APC Smart-UPS, Line Interactive, 750VA, Tower, 230V, 6x IEC C13APC Smart-UPS, Line Interactive, 750VA, Tower, 230V, 6x IEC C13 outlets, NMC, AVR, LCD, EcoStruxure IT Expert
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 24 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • SMT3000RMI2UNCITE | APC Smart UPS 3000VA, 2U, 230V, 8x C13, 1x C19

  Liên hệ
  • Part Number: SMT3000RMI2UNCITE
  • Mô Tả: APC Smart-UPS, Line Interactive, 3kVA, Rackmount 2U, 230V, 8x IEC C13+1x IEC C19 outlets, Network Card, AVR, LCD,EcoStruxure IT Expert
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 24 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • SMT3000INCITE | APC Smart UPS 3000VA 230V, 8x C13, 2x C19

  Liên hệ
  • Part Number: SMT3000INCITE
  • Mô Tả: APC Smart-UPS, Line Interactive, 3kVA, Tower, 230V, 8x IEC C13+2x IEC C19 outlets, Network Card, AVR, LCD,EcoStruxure IT Expert
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 24 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • SMT2200RMI2UNCITE | APC Smart UPS 2200VA, 2U, 230V, 8x C13, 2x C19

  Liên hệ
  • Part Number: SMT2200RMI2UNCITE
  • Mô Tả: APC Smart-UPS, Line Interactive, 2200VA, Rackmount 2U, 230V, 8x IEC C13+2x IEC C19 outlets, Network Card, AVR, LCD,EcoStruxure IT Expert
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 24 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • SMT2200INCITE | APC Smart UPS 2200VA 230V, 8x C13, 2x C19

  Liên hệ
  • Part Number: SMT2200INCITE
  • Mô Tả: APC Smart-UPS, Line Interactive, 2200VA, Tower, 230V, 8x IEC C13+2x IEC C19 outlets, Network Card, AVR, LCD,EcoStruxure IT Expert
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 24 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • SMT1500RMI2UNCITE | APC Smart UPS 1500VA, 2U, 230V, 4x C13

  Liên hệ
  • Part Number: SMT1500RMI2UNCITE
  • Mô Tả: APC Smart-UPS, Line Interactive, 1500VA, Rackmount 2U, 230V, 4x IEC C13 outlets, Network Card, AVR, LCD,EcoStruxure IT Expert
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: Có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 24 tháng
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • AR109SH4 | Tủ Rack APC NetShelter 9U D400 Treo Tường

  Liên hệ
  • Part Number: AR109SH4
  • Mô Tả: APC NetShelter 9U Wallmount Rack Enclosure Cabinet Single Hinged Switch Depth
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 Tháng.
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • AR2500 | Tủ Rack APC NetShelter SV 42U, Rộng 600mm, Sâu 1200mm

  Liên hệ
  • Part Number: AR2500
  • Mô Tả: NetShelter SV 42U 600mm Wide x 1200mm Deep Enclosure with Sides Black
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 Tháng.
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • AR3006 | Tủ Rack APC NetShelter SX 18U, D900

  Liên hệ
  • Part Number: AR3006
  • Mô Tả: APC NetShelter SX 18U Server Rack Enclosure 600mm x 900mm w/ Sides Black
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 Tháng.
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • AR4018IA | Tủ Rack APC NetShelter CX 18U, D1100, Màu Gỗ và Xám

  Liên hệ
  • Part Number: AR4018IA
  • Mô Tả: NetShelter CX 18U Secure Soundproof Server Room in a Box Enclosure International
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 Tháng.
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • ER6202 | Tủ Rack APC Easy Rack 42U W600 D1000

  Liên hệ
  • Part Number: ER6202
  • Mô Tả: Easy Rack 600mm/42U/1000mm, with Roof, Side panel,castors,feet and 4 Brackets, No Bottom, black
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 Tháng.
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước
 • ER6822 | Tủ Rack APC Easy Rack 48U, D1200

  Liên hệ
  • Part Number: ER6822
  • Mô Tả: Easy Rack 600mm/48U/1200mm with Roof, Side panel,castors,feet and 4 Brackets, No Bottom, black
  • Giá Price List: $ Liên hệ
  • Tình Trạng: New Fullbox 100%
  • Stock: có sẵn hàng
  • Bảo Hành: 12 Tháng.
  • CO, CQ: Có đầy đủ
  • Xuất Xứ: Chính hãng APC
  • Made in: Liên hệ
  Rated 0 out of 5
  Mua hàng Xem thêm Xem trước

APC CHÍNH HÃNG ™| NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ APC CHÍNH HÃNG, GIÁ TỐT, UY TÍN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

APC Chính Hãng Là Gì?

APC Chính Hãng ™ (apcchinhhang.com) là website của Công Ty TNHH Mạng Viễn Thông An Bình (ANBINHNET™) Chuyên Phân Phối các sản phẩm Thiết bị của APC by Schneider chính hãng tại Việt Nam. APC Chính Hãng ™ là đại lý phân phối APC được uỷ quền và được chứng nhận Partner trên hệ thống của APC. Với kinh nghiệm trên 10 năm trong lĩnh vực Phân Phối APC Chính Hãng, Chúng tôi có mối quan hệ bền chặt với hãng APC và các nhà phân phối chính thức tại Việt Nam như FPT Synex, Viettel… Do đó APC Chính Hãng là đơn vị uy tín và là sự lựa chọn hàng đầu cho các khách hàng muốn mua các sản phẩm Thiết Bị APC tại Việt Nam, Chúng tôi giúp thúc đẩy quá trình đưa những sản phẩm thiết bị mạng APC chính hãng tới tay người mua một cách nhanh chóng nhất.

APC Chính Hãng Có Những Sản Phẩm Gì?

APC Chính Hãng là Partner trong hệ phân phối chính hãng các sản phẩm của APC Việt Nam. Do đó, chúng tôi phân phối đầy đủ toàn bộ các sản phẩm của APC Việt Nam tới quý khách hàng với giá tốt nhất bao gồm:


Tại Sao Nên Mua Hàng Tại APC Chính Hãng ™

Trong suốt thời gian phát triển, qua hàng ngàn dự án lớn nhỏ trên khắp các tỉnh thành. APC Chính Hãng ™ được các đối tác và khách hàng đánh giá cao về uỵ tín, chất lượng sản phẩm và dịch vụ. cung cấp đầy đủ các giải pháp mạng và bảo mật dành cho các hệ thống mạng của quý khách. Các thiết bị mạng cisco do chúng tôi bán ra đều là hàng APC Chính Hãngđầy đủ CO CQ, được bảo hành theo tiêu chuẩn bảo hành của APC Việt Nam và có thể mua đầy đủ dịch vụ services và được bảo hành tại các trung tâm bảo hành chính hãng APC tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

APC Chính Hãng ™ được ra đời với mục đích đem đến cho người tiêu dùng một địa chỉ uy tín để mua thiết bị APC chính hãng. quý khách hàng sẽ nhận được những thông tin chính xác về nguồn gốc xuất xứ, giấy tờ, chứng chỉ, với mức giá tốt nhất của APC. Hàng luôn sẵn kho số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Cam Kết Của Chúng Tôi

 1. Hàng Chính Hãng
 2. Đầy Đủ CO CQ
 3. Đầy đủ Serivces
 4. Giá Tốt Nhất
 5. Dịch Vụ Tốt Nhất
 6. Bảo Hành Chính Hãng
 7. Bảo Hành 1 Đổi 1
 8. Phân Phối Toàn Quốc
 9. Giao Hàng Siêu Tốc 24h
 10. Đổi Trả Miễn Phí
 11. Hỗ Trợ Đại Lý Và Dự Án

Giới Thiệu Về APC Chính Hãng Và ANBINHNET ™

ANBINHNET ™ hay Công Ty TNHH Mạng Viễn Thông An Bình là đơn vị phân phối các sản phẩm, giải pháp về mạng – viễn thông, CNTT hàng đầu tại Việt Nam.

Trong suốt quá trình phát triển, Sản phẩm và dịch vụ của công ty chúng tôi đã được sử dụng tại hàng ngàn dự án lớn nhỏ trong và ngoài nước, được chúng tôi cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các SI trong các lĩnh vực hạ tầng mạng, đảm bảo an ninh, quản lý cơ sở dữ liệu lớn, hệ thống quản lý, giám sát từ xa cho các trung tâm dữ liệu, các công ty, tập đoàn của việt nam và nước ngoài, các Bộ, ban ngành của chính phủ và các tập đoàn hàng đầu việt nam. Khách hàng lớn nhất đã trực tiếp và gián tiếp đã mua hàng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi gồm có các công ty, tập đoàn, cơ quan, ban ngành sau:

 • Cục thuế tỉnh Kon Tum
 • Viện Nghiên cứu Cơ khí
 • Cục Hải Quan Tỉnh Quảng Ninh
 • Cục Kỹ Thuật Nghiệp Vụ – Bộ Công An
 • Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
 • Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình
 • Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank – Hội sở)
 • SHB – Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Vũng Tàu
 • Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Chi Nhánh Láng Hạ
 • Ngân Hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Việt Nam (Agribank) – Cn Huyện Xuân Lộc
 • Công ty Truyền tải điện 1
 • Công Ty Cổ Phần Nhiệt Điện Bà Rịa
 • Công ty Công Nghệ Thông Tin Điện Lực Miền Bắc
 • Công Ty TNHH Một Thành Viên Thí Nghiệm Điện Miền Bắc
 • Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT)
 • Công ty TNHH MTV Thiết kế và Chế tạo Thiết bị điện – EEMC (EDMC)
 • Trung tâm Điều hành SCADA – Chi Nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Nam
 • Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Điện Dầu Khí
 • Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin, Viễn Thông Và Tự Động Hoá Dầu Khí
 • Viện Công Nghệ Vũ Trụ (Viettel)
 • Tổng Công ty Viễn Thông Viettel – Chi nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội
 • Viện Hàng Không Vũ Trụ Viettel – Chi nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội
 • Chi nhánh Kỹ thuật Viettel Đồng Nai – Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel
 • Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.
 • TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ SỐ VIETTEL – CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
 • Công Ty TNHH Dịch vụ Tin học FPT
 • Công ty TNHH Hệ Thống Thông Tin FPT
 • Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT
 • Công Ty TNHH Phần Mềm FPT (FPT SOFTWARE)
 • Chi Nhánh Công Ty Tnhh Dịch Vụ Tin Học Fpt Tại Miền Trung
 • Công Ty Cổ phần Tập đoàn HiPT
 • Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC
 • Công ty Cổ Phần VTC Dịch Vụ Di Động
 • Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ VTC
 • Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Mobifone
 • Công ty Cổ Phần Công Nghệ Mobifone Toàn Cầu
 • Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Nai
 • Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu
 • Công Ty TNHH Truyền Hình Cáp Quang Việt Nam
 • Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn
 • Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Toàn cầu (GTEL)
 • Công Ty TNHH Công nghệ và Giải pháp CMC Sài Gòn
 • Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin – Viễn Thông TP.HCM
 • Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Điện Viễn Thông Sài Gòn
 • Trung Tâm Thông Tin Vệ Tinh VINASAT – Chi nhánh Công ty Viễn Thông Quốc Tế
 • Trung Tâm Kinh Doanh VNPT – Hà Nội – Chi nhánh Tổng công ty Dịch Vụ Viến Thông
 • Công Ty Phát Triển Dịch Vụ Truyền Hình Mytv – Chi Nhánh Tổng Công Ty Truyền Thông
 • Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bưu Chính Viễn Thông Sài Gòn- Trung Tâm điện thoại SPT
 • Công ty Cổ Phần Tập Đoàn T&T
 • Công ty TNHH HAFELE Việt Nam
 • Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hương Sen
 • CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BRG
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HỆ DƯỠNG
 • Trường Đại Học Nguyễn Trãi
 • Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn
 • Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Giáo Dục Hanoi Academy
 • Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội
 • Công Ty Tnhh Bệnh Viện Quốc Tế City

Với việc sản phẩm của chúng tôi đã được tin tưởng và sử dụng bởi những khách hàng lớn, có uy tín cũng như những đơn vị thuộc top đứng đầu trong ngành CNTT đã giúp khẳng định chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ của chúng tôi. Do vậy, quý khách hoàn toàn có thể yên tâm khi lựa chọn các sản phẩm của APC Chính Hãng.


Hệ Sinh Thái Sản Phẩm Của ANBINHNET ™

Ngoài ra các sản phẩm APC Chính Hãng kể trên, ANBINHNET ™ còn là nhà phân phối chính hãng của nhiều sản phẩm, giải pháp về network, system…với một hệ sinh thái gồm đầy đủ các sản phẩm và giải pháp về Mạng – Viễn Thông, CNTT gồm có:

Với một hệ sinh thái đa dạng sản phẩm và giải pháp, Chúng tôi là nhà phân phối các sản phẩm, giải pháp chính hãng của các thương hiệu hàng đầu thế giới như: Cisco, Juniper, HPE Aruba, Fortinet, Planet, Dlink, Ubiquiti (Unifi), Engenius, 3Onedata, Brocade, Palo Alto, Huawei, Arista, Allied Telesis, Aten, Avocent, Kinan, APC, Ekorack, Vietrack, Comrack, Unirack, TMC Rack, ABN Rack, Dell, HP, IBM, Netapp, EMC, Seagate, Western, Santak, Emerson, Lappkabel, Belden, Alantek, Commscope… hỗ trợ cho việc setup, cài đặt và vận hành hệ thống của quý khách một cách đầy đủ và tối ưu nhất.


Thông Tin Đặt Hàng APC Chính Hãng ™

APC Chính Hãng ™ có văn phòng giao dịch tại 2 thành phố lớn nhất là Hà Nội và Hồ Chí Minh (Sài Gòn). do đó rất thuận tiện với những khách hàng ở những khu vực lân cận có thể đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi để mua thiết bị APC.

Ngoài ra thì chúng tôi phân phối APC chính hãng trên toàn quốc, Do đó nếu khách hàng không ở có điều kiện để đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi tại Hà Nội và Sài Gòn thì có thể liên hệ với chúng tôi để nhận thông tin về báo giá, tình trạng hàng hoá, chương trình khuyến mại…

Để Nhận Thông Tin Hỗ Trợ Báo Giá Dự Án, Đặt Hàng, Giao Hàng, Bảo Hành, Khuyến Mại của các sản phẩm Thiết Bị Mạng APC chính hãng, Hãy Chát ngay với chúng tôi ở khung bên dưới hoặc Liên Hệ Với APC Chính Hãng ™ chúng tôi theo thông tin sau:

Địa Chỉ Phân Phối APC Chính Hãng Tại Hà Nội

Nếu quý khách ở Hà Nội hoặc các tỉnh lân cận, có thể liên hệ tới văn phòng của chúng tôi tại Hà Nội theo thông tin sau:

 • Công Ty TNHH Mạng Viễn Thông An Bình (ANBINHNET ™)
 • Địa chỉ: 59 Võ Chí Công, P Nghĩa Đô, Q Cầu Giấy, TP hà Nội
 • Hotline/Zalo: 0967.40.70.80
 • Email: info@apcchinhhang.com

Địa Chỉ Phân Phối APC Chính Hãng Tại Sài Gòn (TP HCM)

Nếu quý khách ở Sài Gòn hoặc các tỉnh lân cận, có thể liên hệ tới văn phòng của chúng tôi tại Sài Gòn theo thông tin sau:

 • Công Ty TNHH Mạng Viễn Thông An Bình (ANBINHNET ™)
 • Đ/c: 736/182 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
 • Hotline/Zalo: 0967.40.70.80
 • Email: info@apcchinhhang.com

APC Chính Hãng ™ là địa chỉ mua thiết bị APC Chính Hãng tại Hà Nội và Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh). Chúng tôi là địa chỉ tốt nhất và uy tín nhất để đảm bảo cho hệ thống của quý khách được sử dụng sản phẩm chính hãng từ APC Việt Nam

sản phẩm chính hãng

Hàng chính hãng từ APC Việt Nam, Đầy đủ CO CQ cho dự án

Bảo hành chính hãng

Hàng được bảo hành chính hãng theo tiêu chuẩn của APC Việt Nam

GIAO HÀNG SIÊU TỐC

Hàng sẵn kho số lượng lớn, Giao Hàng Siêu Tốc Trong Vòng 24h

Thanh toán linh hoạt

Thanh toán linh hoạt bằng Tiền mặt hoặc Chuyển khoản

HOTLINE 24/7: 0967.40.70.80 - 098.234.5005

Giỏ hàng mini